Harmonelo Hope 🦋


Laurinkyho cesta 👣

Ťažký príbeh Laury:

🤍 Šekmars si 17.2.2022 priviezol Laurinku z nemocnice. Od toho dňa ju majú v pestúnskej starostlivosti, ktorú určil súd. Ako jej starí rodičia sú oprávnení zastupovať Laurinku vo všetkých ohľadoch a majú rovnaké práva ako jej rodičia. Teraz však súd stále čaká na rozhodnutie, či rodičov zbaví ich práv a za opatrovníkov ustanoví starých rodičov.

🤍 Nebolo to úplne jednoduché. Pani Šekmarová musela s Laurinkou stráviť 10 dní v nemocnici v Hradci Králové, kde ju zdravotnícky personál učil podávať lieky a starať sa o dievčatko. Následne zaslali súdu správu, ktorá svedčila o tom, že pani Šekmarová sa o choré dieťa dokázala postarať a že bolo zrejmé, že Laurinka má k starej mame vrúcny vzťah. 👩‍🍼

🤍 Toto odporúčanie viedlo súd k rozhodnutiu, že starí rodičia sa o dieťa dobre postarajú. Keďže rodičia sa o dieťa od narodenia nestarajú a užívajú návykové látky, orgán sociálnoprávnej ochrany detí navrhuje, aby boli rodičia zbavení rodičovských práv.

Pomáhajte nám aj naďalej prostredníctvom ďalších krásnych projektov, ktoré vám postupne predstavíme.

Na transparentné účty v Raiffeisenbank môžete poslať sumu, ktorú ste si vybrali:

2022102250/5500 KČ (pre príspevky v CZK); IBAN: CZ6655000000002022102250 (pre príspevky z iných krajín ako CZ); BIC: RZBCCZP

EUR 2022102285/5500 (pre príspevky v EUR); IBAN: CZ91550000000000002022102285 (pre príspevky z iných krajín ako CZ); BIC: RZBCCZPP

Ďakujeme, že nám pomáhate tam, kde je to potrebné.

🦋🦋🦋